På vegne av NFGO ønsker jeg deg velkommen til vår hjemmeside

+++ Vi legger ut presentasjonene fra våre møter under "Møter" +++

Forumets mål er å fremme utviklingen innenfor gynekologisk onkologi gjennom å:

- Forbedre utdanningen og videreutdanningen av gyn.onkologer
- Fremme forskning og utvikling innenfor faget
- Formidle/spre faglig kunnskap videre så vel til gyn.onkologer og til gyn.onkologisk interesserte
- Legge til rette for et godt nasjonalt og internasjonalt samarbeid
- Representere gyn.onkologiens interesser i det offentlige rom og overfor helsemyndighetene

Kurt Sachse
(Akershus Universitetssykehus)
Webside-redakteur


Styret i NFGO
Anne Dørum, leder, avdeling for gynekologisk kreft OUS (DNR)
Katrine Woie, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Solveig Tingulstad, St.Olavs Hospital, Trondheim
Bent Fiane, Stavanger Universitetssykehus
Anne Beate Vereide, kasserer, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø
Rita Steen, sekretær, DNR, Oslo
Jone Trovik, representant fra NGF

Vararepresentanter:
Marta Gunn Eide, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Elisabeth Ataya, St.Olavs Hospital, Trondheim
Jostein Tjugum, Førde sentralsjukehus
Anne Hansson, UNN, Tromsø
Tone Skeie Jensen, DNR, Oslo